Participation (sự tham gia)

Thiết lập cho người quản lý, người do thám và người xác nhận

 1. Cài đặt MetaMask .

 2. Truy cập Goerli Facet để nhận một số Ethereum ròng thử nghiệm.

 3. Truy cập trang web Kurate .

 4. Nhấp vào nút "Kết nối Ví" để liên kết danh tính MetaMask của bạn với KurateDAO

Tham gia với tư cách là người quản ly (curator)

 1. Đi tới KurateDAO và nhấp vào "Mint Database+"

 2. Hướng dẫn người chơi về loại yếu tố nào sẽ được bao gồm và loại trừ khỏi tập hợp.

 3. Nhập Theo Luật cho cơ sở dữ liệu của bạn.

 4. Nhấp vào "Mint Database" ở cuối biểu mẫu.

 5. Phê duyệt giao dịch trong MetaMask.

 6. Cho mọi người biết về cơ sở dữ liệu của bạn và nhờ họ đóng góp

Tham gia với tư cách là một người trinh sát (scout)

 1. Truy cập explore page tìm cơ sở dữ liệu mà bạn sẽ là người do thám.

 2. Xem lại các điều luật cho cơ sở dữ liệu và các quyết định trước đó của người quản lý.

 3. Khi bạn tìm thấy thứ gì đó để thêm, hãy nhấp vào nút "Mint Row +".

 4. Điền từ với dữ liệu của bạn.

 5. Phê duyệt giao dịch trong MetaMask.

 6. Nếu phần tử của bạn được bao gồm trong tập hợp, bạn sẽ được trả tiền.

Tham gia với tư cách người xác nhận (validator)

 1. Tìm explore page where cơ sở dữ liệu nơi bạn có một số kiến ​​thức chuyên môn về miền.

 2. Xem lại các điều luật cho cơ sở dữ liệu và các quyết định trước đó của người quản lý.

 3. Nhấp vào tab Được bao gồm hoặc tab Bị loại trừ.

 4. Nếu một hàng hiện đang bị loại trừ nhưng bạn cho rằng hàng đó nên được đưa vào, hãy nhấp vào nút "bao gồm".

 5. Nếu một hàng hiện đang được bao gồm nhưng bạn cho rằng hàng đó nên được loại trừ, hãy nhấp vào nút "loại trừ".

 6. Nếu người phụ trách hoặc đám đông đồng ý với xác nhận của bạn, bạn sẽ được trả tiền.

Last updated