Roles (vai trò)

Có ba vai trò khác nhau trong KurateDAO. Mỗi người được trả hoặc trả tùy thuộc vào số lượng giá trị mà họ cung cấp.

Curator (quản lý)

Curator nghiền ngẫm cơ sở dữ liệu và đưa ra các quy tắc để xác định xem nội dung nên được chấp nhận hay bị từ chối. Curator cũng là người phân xử cuối cùng trong việc xác định xem một row (hàng) "row" ở đây là một phần tử của cơ sở dữ liệu. nên được chấp nhận hay bị từ chối khi nó không thể được giải quyết bởi các Scout

Vai trò của Curator là một hộp đen có thể được lấp đầy bởi các thực thể khác nhau, bao gồm:

  • Một cá nhân

  • Một DAO

  • Một AI như GPT-3

  • Một hộp đen có thể xuất ra "chấp nhận" hoặc "từ chối"

Scout (Trinh sát)

Những Scout tìm và đóng góp nội dung phù hợp với các quy định của cơ sở dữ liệu. Nếu nội dung của người hướng đạo được đưa vào cơ sở dữ liệu, họ sẽ kiếm được tỷ lệ thuận với số lượng nội dung được xem. Những Scout giám sát một cơ sở dữ liệu và đặt cược nếu họ nghĩ rằng một row (hàng) sẽ được bao gồm hoặc loại trừ khỏi cơ sở dữ liệu. Các Scout kiếm tiền dựa trên khả năng dự đoán chính xác việc xét xử trong tương lai của một Curator.

Viewer (người xem)

Viewer trả một mã thông báo để xem nội dung của cơ sở dữ liệu. Các mã thông báo được trả cho kho bạc DAO và được phân chia giữa Curator, Scout và mạng lưới. Viewers có thể trả tiền một cách rõ ràng để xem nội dung. Ngoài ra, họ có thể trả tiền thông qua việc xem quảng cáo. Quảng cáo có thể được hiển thị cùng với nội dung có thể được gửi vào kho bạc thay vì người dùng thanh toán trực tiếp.

Trong một phiên bản hơi khác, Viewer cũng có thể được trả tiền để xem nội dung theo kịch bản "trả tiền để học". Ở đây dòng giá trị bị đảo ngược. Scouts hoặc Curators trả tiền để có nội dung của họ trong cơ sở dữ liệu và người xem được trả tiền để tương tác với nó. Ví dụ về điều này sẽ là học bổng trả tiền cho mọi người để học viết mã với mục tiêu kiếm tiền bằng cách đặt họ vào một công việc lập trình sau khi họ học xong

Last updated